Diaconale najaarscollecte BN en ZGGDiaconale najaarscollecte BN en ZGG

Perspectief bieden


In het najaar wordt er in veel gemeenten een najaarscollecte gehouden voor Bijzondere Noden en ZGG. We hopen dat u niet gedachteloos een muntje in de collectezak stopt, maar samen met ons nadenkt over de bestemming van de collecte: de bevolking van Ecuador, Guinee en Papoea. Het centrale thema hierbij is 'perspectief bieden'. Dat doen we door opleiding, alfabetisering en training in Bijbelse normen en waarden. Maar dat kunnen we niet zonder uw steun! U kunt uw bijdrage leveren wanneer hiervoor gecollecteerd wordt in uw gemeente, maar u kunt ook rechtstreeks doneren aan BN of ZGG onder vermelding van 'najaarscollecte'.

Via deze link vindt u een informatiebericht over de diaconale najaarscollecte ten behoeve van de kerkbode.