Noodhulp cycloon Idai - Zuidelijk Afrika

nog
€ 56.000,-
nodig!

Halverwege maart raasde de cycloon Idai over het zuiden van Afrika en veroorzaakte hevige stormen en overstromingen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Met zo’n 400.000 getroffen huishoudens en meer dan duizend doden wordt gesproken van de ergste tropische cycloon ooit op het zuidelijk halfrond.

Juist nu is het mogelijk om het Woord bij de daad te voegen en kunnen lokale kerken en christelijke hulporganisaties veel mensen bereiken met hun praktische hulp en Bijbelse boodschap. Daarom heeft Bijzondere Noden contact gezocht met verschillende lokale projectpartners, waaronder Stichting Stéphanos en Dorcas.

De zuidelijke gebieden Chikwawa en Thyolo zijn in Malawi het zwaarst getroffen. Stichting Stéphanos is hier sinds 1989 actief en is, na een inventarisatie van de gevolgen, begonnen met het verlenen van noodhulp. Naast acute noodhulp, zoals het uitdelen van dekens, voedsel en medicijnen, wordt er ook gezorgd voor voedselzekerheid en onderdak op de lange termijn, door geiten, zaaigoed en cement uit te delen en de lokale bevolking te adviseren en te begeleiden rond de wederopbouw.

“Mensen moeten een keuze maken tussen sterven van de dorst óf drinken uit modderplassen.”

Beira, een grote havenstad in Mozambique, is zwaar getroffen door Idai. Omdat Dorcas hier een kantoor heeft en dus direct ter plaatse is, kan er snel een interventie gestart worden. Een acuut probleem is het voedseltekort, die gepaard gaat met een risicovolle hygiënische situatie. “Mensen moeten een keuze maken tussen sterven van de dorst óf drinken uit modderplassen.” Door open ontlasting, dierlijk afval en stilstaand water resultueert dit al snel in een uitbraak van cholera.

Een probleem op de lange termijn is dat bijna alle oogst - vlak voor de oogsttijd - verloren is gegaan, terwijl 70% van de bevolking voor voedsel afhankelijk is van hun eigen oogst. Zonder inkomsten is het onmogelijk om te investeren in een nieuw huis en in je bedrijf.

De ramp in Zuidelijk Afrika zal nog jaren voortduren. Aan de noodhulp die Stichting Stéphanos en Dorcas verlenen en willen gaan verlenen, zijn hoge kosten verbonden. De deputaatschappen Bijzondere Noden van de (oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) zijn daarom een gezamenlijk noodhulpproject gestart om de noodhulp van deze organisaties mogelijk te maken met financiële middelen.

Helpt u mee aan de wederopbouw in Zuidelijk Afrika?

Verhaal