Medewerkers en deputaten

Deputaatschap

De samenstelling van het deputaatschap is als volgt:

Ds. L. Blok (voorzitter)

Dhr. P.A. Hoekman

Dhr. C.J. Hogendoorn

Dhr. E. Kempeneers

Ds. F. Mulder

Ds. C. van Ruitenburg

Dhr. A. van der Spek

Dhr. P. Velthove (penningmeester)

Dhr. M. de Visser

Dhr. A. Waaijenberg (secretaris)

Dhr. G.J. de Witte

Medewerkers

Jan Drost is algemeen secretaris

Bertine Vermeer is projectcoƶrdinator

Cynthia Nieuwland is communicatie en PR medewerkster