DIAKENBULLETIN

Het Diakenbulletin is een online nieuwsbrief voor diakenen. Daarin staat informatie over ons werk, maar ook inspiratie en tips voor het diaconale werk in Nederland. Deze nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar, nĂ¡ iedere deputatenvergadering. Zo blijft u als diaken op de hoogte van belangrijke beslissingen en nieuwe projecten. U kunt zich hieronder aanmelden voor het Diakenbulletin.