Onze projecten

De meeste projecten die Bijzondere Noden steunt, zijn structurele projecten. Dit gaat in bijna alle gevallen om diaconale steun aan verwante kerken en kerkelijke organisaties. Ook geven we langdurige aan bijvoorbeeld kerken op het zendingsveld. Lees hier meer over structurele projecten.


Filter op      
benodigd bedrag     alfabetisch     Sorteer op