SChenken en Nalaten

Periodieke schenking

Bijzondere Noden heeft een ANBI erkenning via de groepsbeschikking Gereformeerde Gemeenten, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt Bijzondere Noden machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te laten schrijven of via een door de Belastingdienst erkende overeenkomst een periodieke schenking vastleggen via dit document:

Nalaten aan Bijzondere Noden

Velen besluiten al tijdens hun leven wat er gebeurd met hun bezittingen na hun overlijden. Regelmatig wordt er geld nagelaten aan Bijzondere Noden in de vorm van een legaat of een nalatenschap. Als u graag na wilt laten aan Bijzondere Noden, is het goed om te weten dat u als naam 'Stichting tot hulpverlening in Bijzondere Noden' moet opnemen in uw testament. Het is ook mogelijk om na te laten aan een specifiek project. U kunt altijd contact met ons opnemen als u hier vragen over heeft. Voor vragen over nalatenschappen kunt u contact opnemen met een notaris die u verder kan adviseren.

Nalatenschap

In uw testament kunt u Bijzondere Noden opnemen als erfgenaam. Bijzondere Noden zal (het deel van) de erfenis altijd beneficiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat Bijzondere Noden deze erfenis aanvaard in zoverre deze positief is.

Legaat

Een andere manier van nalaten is het legateren aan Bijzondere Noden. In dat geval bestemd u een specifiek bedrag voor het werk van Bijzondere Noden.